Chào đón toàn thể quý vị phụ huynh và học sinh đến với trang web trường THPT Bình Chiểu -------------------------------------------Kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)------------------- Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em -----------------------------Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em----------------------------------------Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em (12/6) ------------------------------------------Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

86